Hangisi?

Mühendislik fakültesi olarak düşünürsek Bursa Uluğdağ mı yoksa Eskişehir Osmangazi mi?

Yorum Ekle